خانه
Your browser does not support SVG Your browser does not support SVG

منوی ویژه

سوخاری ها

سوخاری ها


مرتب شده ها
«چیکن استریپس نرمال»
«چیکن استریپس نرمال»
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی وینگز»
«ماکسی وینگز»
84,000 79,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جامبو وینگز
جامبو وینگز
12 عدد بال سوخاری، سس مخصوص، 4 عدد نان بروتچن
55,000 52,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی چیکن میکس»
«ماکسی چیکن میکس»
140,000 133,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«جامبو چیکن میکس»
«جامبو چیکن میکس»
109,000 103,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی چیکن اسپایسی»
«ماکسی چیکن اسپایسی»
140,000 133,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«فراید چیتر نرمال»
«فراید چیتر نرمال»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«لایت چیتر اسپایسی»
«لایت چیتر اسپایسی»
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«جامبو وینگز»
«جامبو وینگز»
50,000 47,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«جامبو چیکن اسپایسی»
«جامبو چیکن اسپایسی»
109,000 103,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی چیکن نرمال»
«ماکسی چیکن نرمال»
140,000 133,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«جامبو چیکن نرمال»
«جامبو چیکن نرمال»
109,000 103,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیکن استریپس اسپایسی»
«چیکن استریپس اسپایسی»
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
هپی درام
هپی درام
یک عدد ران مرغ سوخاری نرمال، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، آبمیوه
29,000 27,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«فراید چیتر اسپایسی»
«فراید چیتر اسپایسی»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«هپی درام»
«هپی درام»
28,000 26,600 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیتر لقمه»
«چیتر لقمه»
20,000 19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«فراید چیتر میکس»
«فراید چیتر میکس»
3 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«لایت چیتر میکس»
«لایت چیتر میکس»
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«لایت چیتر نرمال»
«لایت چیتر نرمال»
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سوپر وینگز»
«سوپر وینگز»
33,000 31,350 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فراید چیتر نرمال
فراید چیتر نرمال
3 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
41,900 39,805 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیتر لقمه»
«چیتر لقمه»
20,000 19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«میکس فراید»
«میکس فراید»
61,000 57,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیترپلاس»
«چیترپلاس»
61,000 57,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
هپی استریپس
هپی استریپس
2 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، آبمیوه
29,000 27,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیتر پلاس
چیتر پلاس
6 تکه چیتر لقمه، 2 عدد بال و کتف سوخاری، 6 عدد قارچ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد ساندویچ چیتر چیکن (120 گرم سینه مرغ سوخاری اسپایسی، سس تند، پنیر گودا، کاهو، گوجه، سس مخصوص، نان مک گرد)، سس مخصوص
63,900 60,705 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فراید چیتر اسپایسی
فراید چیتر اسپایسی
3 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
41,900 39,805 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فراید چیتر میکس
فراید چیتر میکس
3 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
41,900 39,805 تومان
افزودن به سبد خرید
0
لایت چیتر نرمال
لایت چیتر نرمال
2 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
لایت چیتر اسپایسی
لایت چیتر اسپایسی
2 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
لایت چیتر میکس
لایت چیتر میکس
2 تکه مرغ سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جامبو چیکن نرمال
جامبو چیکن نرمال
9 تکه مرغ سوخاری، 3 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 3 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 3 عدد نان برونچن
115,500 109,725 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جامبو چیکن اسپایسی
جامبو چیکن اسپایسی
9 تکه مرغ سوخاری، 3 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 3 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 3 عدد نان برونچن
115,500 109,725 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جامبو چیکن میکس
جامبو چیکن میکس
9 تکه مرغ سوخاری، 3 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 3 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 3 عدد نان برونچن
115,500 109,725 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی چیکن نرمال
ماکسی چیکن نرمال
12 تکه مرغ سوخاری، 4 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 4 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 4 عدد نان برونچن
147,000 139,650 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی چیکن اسپایسی
ماکسی چیکن اسپایسی
12 تکه مرغ سوخاری، 4 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 4 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 4 عدد نان برونچن
147,000 139,650 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی چیکن میکس
ماکسی چیکن میکس
12 تکه مرغ سوخاری، 4 پرس سیب زمینی سرخ کرده 190 گرمی، 4 عدد سالاد کلم 100 گرمی، سس مخصوص، 4 عدد نان برونچن
147,000 139,650 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن استریپس اسپایسی
چیکن استریپس اسپایسی
5 تکه فیله مرغ، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
43,900 41,705 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن استریپس نرمال
چیکن استریپس نرمال
5 تکه فیله مرغ، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن، سس مخصوص
43,900 41,705 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپر وینگز
سوپر وینگز
5 عدد بال و کتف سوخاری، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم 100 گرمی، یک عدد نان بروتچن
32,000 30,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی وینگز
ماکسی وینگز
24 عدد بال و کتف سوخاری، سس مخصوص، 4 عدد نان بروتچن
95,000 90,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
میکس فراید (تند)
میکس فراید (تند)
6 تکه بال و کتف سوخاری، 4 تکه بایتس، 6 تکه چیکن فرایز، 190 گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، 2 عدد نان بروتچن
63,900 60,705 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیتر لقمه (تند)
چیتر لقمه (تند)
6 تکه کوچک سینه مرغ سوخاری شده
25,000 23,750 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن چیزا نرمال
چیکن چیزا نرمال
یک عدد سینه مرغ سوخاری، پپرونی، سیب زمینی، 6 عدد قارچ سوخاری، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، یک اسلایس نان سیر، سس مخصوص
37,500 35,625 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن چیزا اسپایسی
چیکن چیزا اسپایسی
یک عدد سینه مرغ سوخاری، پپرونی، سیب زمینی، 6 عدد قارچ سوخاری، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، یک اسلایس نان سیر، سس مخصوص
37,500 35,625 تومان
افزودن به سبد خرید
0
برگر ها

برگر ها


مرتب شده ها
هتریک برگر
هتریک برگر
3 عدد برگر گوشت 150 گرمی، 3 اسلایس پنیر، خیارشور، کاهو، گوجه، پیاز، نان گرد
60,000 57,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیز برگر
چیز برگر
150 گرم برگر گوشت، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، پیاز، نان گرد
31,900 30,305 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مکزیکن برگر
مکزیکن برگر
150 گرم برگر گوشت اسپایسی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، نان برگر
31,500 29,925 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دبل دان نرمال
دبل دان نرمال
2 تکه فیله مرغ، بیبی اسفناج، دیپ گودا، ژامبون بوقلمون، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دبل دان اسپایسی
دبل دان اسپایسی
2 تکه فیله مرغ، بیبی اسفناج، دیپ گودا، ژامبون بوقلمون، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیتر برگر»
«چیتر برگر»
26,000 24,700 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«مگا چیتر برگر»
«مگا چیتر برگر»
40,000 38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیکن فیله»
«چیکن فیله»
24,000 22,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیترچیکن»
«چیترچیکن»
25,000 23,750 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«کریسپی برگر»
«کریسپی برگر»
36,500 34,675 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی چیز برگر»
«ماکسی چیز برگر»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«چیزبرگر»
«چیزبرگر»
31,000 29,450 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماشروم برگر»
«ماشروم برگر»
31,000 29,450 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ماکسی ماشروم برگر»
«ماکسی ماشروم برگر»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«مکزیکن برگر»
«مکزیکن برگر»
150 گرم برگر گوشت اسپایسی، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز، نان برگر
31,000 29,450 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«گریل چیکن»
«گریل چیکن»
23,000 21,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
برگر
برگر
30,000 28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیتر چیکن
چیتر چیکن
فیله سوخاری اسپایسی، کاهو، گوجه، پنیر
28,500 27,075 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن فیله
چیکن فیله
فیله سوخاری نرمال، کاهو، گوجه، پنیر
27,500 26,125 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کریسپی برگر
کریسپی برگر
38,000 36,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«برگر»
«برگر»
کاهو، گوجه، پیاز، سس مخصوص
29,900 28,405 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپرم
سوپرم
28,000 26,600 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماشروم برگر
ماشروم برگر
قارچ، گوجه، پیاز، سس مخصوص، پنیر گودا سفید
32,900 31,255 تومان
افزودن به سبد خرید
0
گریل چیکن
گریل چیکن
فیله کبابی، کاهو، گوجه، پنیر گودا سفید
29,900 28,405 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی ماشروم برگر
ماکسی ماشروم برگر
دو عدد برگر 150 گرمی، قارچ،گوجه، پیاز، سس مخصوص، پنیر گودا سفید
45,000 42,750 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکسی چیز برگر
ماکسی چیز برگر
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مگا چیتر برگر
مگا چیتر برگر
2 عدد برگر مرغ، کاهو، گوجه، پنیر گودا
40,000 38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیتر رول
چیتر رول
24,000 22,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا ها

پیتزا ها


مرتب شده ها
«ایتالیایی پنیر»
«ایتالیایی پنیر»
30,000 28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی چیتر»
«ایتالیایی چیتر»
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«یک نفره سوپریم»
«یک نفره سوپریم»
32,000 30,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«پیتزا یک نفره چیتر»
«پیتزا یک نفره چیتر»
32,000 30,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی وجی»
«آمریکایی وجی»
31,000 29,450 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی گوشت و قارچ
«آمریکایی گوشت و قارچ
46,000 43,700 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی چیتر»
«آمریکایی چیتر»
38,000 36,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
« یک نفره یونانی»
« یک نفره یونانی»
21,000 19,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی هالوپپر»
«آمریکایی هالوپپر»
35,000 33,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی سوپریم»
«آمریکایی سوپریم»
38,000 36,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی گوشت و قارچ»
«ایتالیایی گوشت و قارچ»
52,000 49,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
« یک نفره رست بیف»
« یک نفره رست بیف»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
« یک نفره پنیر»
« یک نفره پنیر»
21,000 19,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«پیتزا یک نفره هالوپپر»
«پیتزا یک نفره هالوپپر»
30,000 28,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی چیتر میکس»
«ایتالیایی چیتر میکس»
50,500 47,975 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی رست بیف»
«ایتالیایی رست بیف»
56,000 53,200 تومان
افزودن به سبد خرید
0
« یک نفره چیتر میکس»
« یک نفره چیتر میکس»
39,500 37,525 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«پیترا یک نفره چانو»
«پیترا یک نفره چانو»
41,000 38,950 تومان
افزودن به سبد خرید
0
« پیتزا یک نفره وجی»
« پیتزا یک نفره وجی»
27,000 25,650 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی چیترمیکس»
«آمریکایی چیترمیکس»
43,500 41,325 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی رست بیف»
«آمریکایی رست بیف»
51,000 48,450 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی سوپریم»
«ایتالیایی سوپریم»
40,000 38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«پیتزا یونانی»
«پیتزا یونانی»
44,000 41,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی چانو»
«آمریکایی چانو»
49,000 46,550 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی وجی»
«ایتالیایی وجی»
33,000 31,350 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی هالوپپر»
«ایتالیایی هالوپپر»
37,000 35,150 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«ایتالیایی چانو»
«ایتالیایی چانو»
55,000 52,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی پنیر»
«آمریکایی پنیر»
26,000 24,700 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«آمریکایی چیتر میکس»
«آمریکایی چیتر میکس»
43,500 41,325 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«یک نفره گوشت و قارچ»
«یک نفره گوشت و قارچ»
40,000 38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چانو
پیتزا چانو
فیله گوساله - سس سیر
59,500 56,525 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رولیتا
پیتزا چیکن رولیتا
بادمجان - مرغ - قارچ - فلفل دلمه
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیتر
پیتزا چیتر
قارچ - مرغ - فلفل دلمه
48,000 45,600 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا گوشت و قارچ
پیتزا گوشت و قارچ
گوشت چرخ کرده - قارچ - گوجه گیلاسی - فلفل دلمه
57,500 54,625 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم
پیتزا سوپریم
قارچ - مخلوط ژامبون گوشت و مرغ - فلفل دلمه - زیتون
52,000 49,400 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا وجی
پیتزا وجی
قارچ - فلفل دلمه - گوجه گیلاسی - زیتون - بیبی کورن - مخلوط سبزیجات
38,000 36,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا هالوپیر
پیتزا هالوپیر
پپرونی - فلفل هالوپینو
43,000 40,850 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیتر میکس
پیتزا چیتر میکس
مرغ - استیک - قارچ - فلفل دلمه
55,000 52,250 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیش غذاها

پیش غذاها


مرتب شده ها
«چیکن فرایز»
«چیکن فرایز»
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«قارچ سوخاری»
«قارچ سوخاری»
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«پیاز حلقه ای»
«پیاز حلقه ای»
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«بلال شیرین»
«بلال شیرین»
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سالاد چیتر»
«سالاد چیتر»
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سالاد یاچی»
«سالاد یاچی»
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سالاد اسفناج»
«سالاد اسفناج»
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سالاد کلم»
«سالاد کلم»
4,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
«سیب زمینی»
«سیب زمینی»
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیتر پاپ کورن
چیتر پاپ کورن
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی
سیب زمینی
12,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بلال شیرین
بلال شیرین
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیاز حلقه ای
پیاز حلقه ای
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن فرایز
چیکن فرایز
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نان سیر
نان سیر
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد کلم
سالاد کلم
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد اسفناج
سالاد اسفناج
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد یاچی
سالاد یاچی
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد چیتر
سالاد چیتر
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
0%

سبد خرید